Ali se tudi jaz zdravim

Spread the love

MOJE SREČANJE S TERAPIJO OZ. ZDRAVLJENJEM OD PITJA ALKOHOLA
(partnerka zdravljenca)

Tisoče vprašanj: Kako? Zakaj? Bomo zmogli? Vsak torek obveznost za dobo petih let. Nekaj prvih terapij je bilo zelo vznemirljivih, stresnih (predstavitev skupini, terapevtki in tisti »zakaj«). Vsak naslednji torek je bil lažji in poln pričakovanj. Skupina s terapevtko je postala ena družina, katera ima ogromno vprašanj, razlag, pogovorov, rešitev. Z dobrim sodelovanjem k istemu cilju in rešitvi zasvojenosti.
Po letu dni obiska skupine sem se srečala s problemom, za katerega sem menila, da ni rešitve. Pomagal mi je partner, sicer ne vem, kakšen bi bil konec. Svojo žalost, bolečino sem izpovedala skupini s terapevtko. Prisluhnili so mi, povedali svoja mnenja, terapevtka pa strokovni nasvet. Naslednji korak – pojavi se bolezen. Spet si na tleh, spet podpora skupine s terapevtko. Dobiš moči, energije, dobre misli.
Spoznala sem, da sem ob zdravljenju partnerja od pitja alkohola imela kot partnerka tudi sama terapijo in pomoč. Hvaležna sem partnerju, terapevtki, celotni skupini. Hvala tudi dr. Kocipru, da naju je sprejel v Društvo zdravljencev.